فایل های دسته بندی مهندسی نفت - صفحه 1

جزوه مکانیک سنگ دکتر محمد غفوری- دانشگاه فردوسی

دانلود جزوه مکانیک سنگ دکتر محمد غفوری- دانشگاه فردوسی تعداد صفحات : 36 منبع اصلی سوالات دکترا

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل